บาคาร่าออนไลน์ ครม. เคาะงบกว่า 10,000 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย

บาคาร่าออนไลน์ ครม. เคาะงบกว่า 10,000 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บาคาร่าออนไลน์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ว่า ครม. รับทราบอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยในโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก 

และจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดนำส่งโรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยอันเป็นสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับอัตราการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่เห็นชอบครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ วงเงิน 6,500 ล้านบาท สำหรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกรายในอัตราตันละ 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน

และวงเงิน 3,500 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อยในอัตราตันละ 92 บาท (ตามมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาอ้อย)

นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งปัจจุบันนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตอ้อยตกต่ำลงมากมีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพียง 74.89 ล้านตัน (7.25 ตันต่อไร่)

จากที่คาดการณ์ไว้ 100 ล้านตัน (9.16 ตันต่อไร่) และต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,419 บาทต่อตัน จาก 1,110 บาทต่อตัน โครงการช่วยเหลือฯ คาดว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 300,000 ราย .

ต้องจองล่วงหน้า ! การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกล 11 มิ.ย.นี้

การรถไฟแห่งประเทศ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกล และขบวนรถชานเมือง(เพิ่มเติม) ภายหลัง ศบค. มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เริ่มเปิดให้บริการ 11 มิถุนายนนี้

การรถไฟฯ ประกาศเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเดินขบวนรถโดยสารทางไกล ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ภายหลังมีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดให้รถโดยสารสาธารณะ สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางขบวนรถโดยสารทางไกล สามารถจองล่วงก่อนเดินทางได้ 30 วัน เริ่มเปิดจองวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ดูตารางและจองล่วงหน้า

สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ มีดังนี้

1. ขบวนรถโดยสารทางไกล เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จำนวน 20 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้

1.1 สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง) ที่ 7 และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 (กรุงเทพ – เชียงใหม่)

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง) ที่ 8 และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 (เชียงใหม่ – กรุงเทพ)

1.2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 3 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23 ขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 71 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี) และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25 (กรุงเทพ – หนองคาย)

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 3 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 24 ขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 72 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี) และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 26 (หนองคาย – กรุงเทพ)

1.3 สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 5 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 (กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่) ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37 (กรุงเทพ – สุไหงโกลก) ขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 43 (กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี) ขบวนรถด่วนที่ 83 (กรุงเทพ – ตรัง) และขบวนรถเร็วที่ 175 (ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก) (**ขบวนรถที่ 31 และ 37 งดให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ขบวนที่ 83 งดให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีบางสะพานใหญ่ และชุมพร**)

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 5 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 32 (ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ) ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38 (สุไหงโกลก – กรุงเทพ) และขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 40 (สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ) ขบวนรถด่วนที่ 84 (ตรัง – กรุงเทพ) และขบวนรถเร็วที่ 176 (สุไหงโก-ลก – ชุมทางหาดใหญ่) (**ขบวนรถที่ 32 และ 38 งดให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ชุมพร และสุราษฎร์ธานี และขบวน 84 งดให้บริการรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่ชุมพร และบางสะพานใหญ่ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว**) บาคาร่าออนไลน์