ประธานคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสท้าให้สมาชิกปฏิบัติศาสนกิจในเมืองต่างๆ ระหว่างการเทศนาสภาประจำปี 2017

ประธานคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสท้าให้สมาชิกปฏิบัติศาสนกิจในเมืองต่างๆ ระหว่างการเทศนาสภาประจำปี 2017

“แล้วพระเยซูเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลา ทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักร ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างในหมู่ประชาชน แต่เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นฝูงชนก็ทรงสงสารพวกเขา เพราะพวกเขาเหน็ดเหนื่อยและกระจัดกระจายเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง แล้วพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า ‘ข้าวที่เกี่ยวมีมากก็จริง แต่คนงานยังน้อยอยู่ ดังนั้น จงอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวให้ส่งคนงานออกไปเก็บเกี่ยวผลของพระองค์” มัทธิว 9:35-38. 

“ข้อความที่ฉันได้รับคำสั่งให้ส่งไปยังคนของเราในเวลานี้คือ

 จงทำงานในเมืองโดยไม่ชักช้า เพราะเวลามีน้อย พระเจ้าทรงรักษางานนี้ไว้ต่อหน้าเราตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น มีการดำเนินการเล็กน้อยในไม่กี่แห่ง แต่อาจทำอีกมาก เมื่อฉันนึกถึงหลายเมืองที่ยังไม่ได้รับการเตือน ฉันไม่สามารถพักผ่อนได้ เป็นเรื่องน่าวิตกเมื่อคิดว่าพวกเขาถูกละเลยมานาน มีเพียงไม่กี่คนที่แบกรับภาระในการทำงานในเมืองเหล่านี้ แต่เมื่อเทียบกับความจำเป็นและโอกาสที่มีมากแต่ทำได้น้อย พี่น้องของฉันศรัทธาอยู่ที่ไหน? คนงานอยู่ที่ไหน” การประกาศ, หน้า 33. 

“พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงโยนาห์บุตรอามิททัยว่า ‘จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่นั้น และร้องต่อว่าเมืองนี้ เพราะความชั่วร้ายของพวกเขาได้ปรากฏต่อหน้าเราแล้ว’ แต่โยนาห์ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทารชิชให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้า…” โยนาห์ 1:1-3 

นีนะเวห์ เมืองหลวงของอัสซีเรีย เป็นหนึ่งในเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยุคโบราณ มันถูกก่อตั้งขึ้นที่ริมแม่น้ำไทกริสไม่นานหลังจากการแทรกแซงของพระเจ้าที่หอบาเบล เมื่อเวลาผ่านไป มันมีขนาดใหญ่ขึ้นจนต้องใช้เวลาถึงสามวันในการสำรวจ มันกลายเป็นเมืองที่ชั่วร้ายและเต็มไปด้วยอาชญากร อย่างไรก็ตาม ดังที่ศาสดาพยากรณ์และกษัตริย์ หน้า 265 ระบุว่า พระเจ้าทรง “…ทรงเห็นหลายคนในเมืองนั้นที่พยายามไขว่คว้าสิ่งที่ดีกว่าและสูงกว่า และผู้ที่หากได้รับโอกาสให้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ก็จะละทิ้งการกระทำชั่วของพวกเขา และนมัสการพระองค์ ดังนั้น ด้วยสติปัญญาของพระองค์ พระเจ้าจึงทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่พวกเขาในลักษณะที่ชัดเจน เพื่อนำพวกเขาไปสู่การกลับใจ หากเป็นไปได้ เครื่องมือที่เลือกสำหรับงานนี้คือผู้เผยพระวจนะโยนาห์…” 

พระเจ้ายังคงเรียกผู้รับใช้ของพระองค์ในปัจจุบันให้ไปถึงเมืองต่างๆ

 ที่มีผู้คนมากมายที่ “ไขว่คว้าหาสิ่งที่ดีกว่า” และเต็มใจรับฟังความจริงในพระคัมภีร์ที่แบ่งปันผ่านวิธีการต่างๆ พระคริสต์ต้องการให้เราเข้าไปใน “ทุกเมืองและทุกหมู่บ้าน” เพื่อสั่งสอน เทศนา และรักษาโรคในพระนามของพระองค์ นี่ยังคงเป็นแผนการและความปรารถนาอันแรงกล้าของพระองค์ 

ที่สภาประจำปี 2011 เราได้เปิดตัวการเน้นเรื่อง “พันธกิจต่อเมือง” พระเจ้าทรงปรารถนาความพยายามร่วมกันเพื่อเข้าถึงศูนย์กลางเมืองขนาดใหญ่ของโลกด้วยข่าวสารในวันสุดท้ายของพระองค์ โลกรอบตัวเราทุกวันนี้กำลังพังทลายและเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทั่วโลก และในโลกธรรมชาติ  

ผู้นำเพื่อนของฉัน ตอนนี้เราเลยเวลาจากปี 2011 มาหกปีแล้ว และอยู่ในช่วง quinquennium ใหม่ กับความท้าทายในเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โลกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายยิ่งกว่าเมื่อหกปีที่แล้ว วันนี้ฉันเชื่อยิ่งกว่าที่เคยว่าพระเยซูจะเสด็จมาในไม่ช้า! ถึงเวลาแล้วที่จะเข้าถึงผู้คนนับล้านในเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกอาศัยอยู่ในขณะนี้ คริสตจักรได้ทำหลายอย่างเพื่อเข้าถึงเมืองต่างๆ ก่อนปี 2011 ได้ทำหลายอย่างตั้งแต่ปี 2011 แต่เราเพิ่งเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของเมืองใหญ่ต่างๆ ในโลก 

credit : princlkipe8.info easywm.net vanityaddict.com typakiv.net sekacka.info lagauledechoisyleroi.net plusenplus.net dekrippelkiefern.com jimwilkenministries.org chagallkorea.com