สรุปข่าว: เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านมิชชั่นมีสมาชิกมากกว่า 6,000 ราย

สรุปข่าว: เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านมิชชั่นมีสมาชิกมากกว่า 6,000 ราย

Adventist Professionals’ Network (APN) มีสมาชิกครบ 6,000 คนเมื่อเดือนที่แล้ว โดยมีเครือข่ายอยู่ใน 145 ประเทศ APN เปิดตัวในปี 2543 โดยสำนักงานใหญ่ระดับโลกของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสและสถาบันในเครือ เป็นการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกของแอดเวนตีสที่สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในทุกสาขา เครือข่ายช่วยให้ Adventist ค้นหาโอกาสในการบริการอาสาสมัครและการจ้างงานในองค์กร Adventist และช่วยสถาบันและองค์กร Adventist 

ในการประกาศตำแหน่งงานว่างและค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม เมื่อนึกถึงการเริ่มต้นงานรับใช้ของเขาเมื่อ 35 ปีที่แล้ว Alejandro Bullón ผู้เผยแพร่ศาสนาจะเดินทางไปยัง 24 เมืองของเปรูใน 13 วันในเดือนนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเผยแพร่ประจำปีครั้งที่สองที่เรียกว่า “La Caravana de la Esperanza” หรือ “กองคาราวานแห่งความหวัง” ” ผู้เชื่อใหม่มากกว่า 50,000 คนคาดว่าจะเข้าร่วมคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในระหว่างความพยายามข้ามประเทศ การเดินทางเผยแพร่ข่าวประเสริฐจะเริ่มในวันที่ 6 กรกฎาคมในเมือง San Martin de Pangoa ซึ่ง Bullón ศิษยาภิบาลของ Adventist เริ่มปฏิบัติศาสนกิจในปี 1969

คาราวานแห่งความหวังเป็นโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ ของโบสถ์ รวมทั้งมหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยม โรงพยาบาล สิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนสำนักงานของหน่วยงานพัฒนาและบรรเทาทุกข์มิชชั่นเปรู เจ้าหน้าที่คริสตจักรเปรูกล่าวว่า สมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นและศิษยาภิบาลได้ศึกษากับผู้ที่สนใจในศาสนาคริสต์นิกายแอดเวนตีสมาเป็นเวลาเกือบหกเดือนแล้ว ผู้จัดงานหวังว่าผู้ที่กำลังศึกษาอยู่จะได้รับบัพติสมาเมื่อบุลลอนและ “กองคาราวาน” มาเยือนเมืองของพวกเขา

“เป้าหมายของเราคือการให้บัพติศมาไม่ต่ำกว่า 50,000 คน” บาทหลวงออร์ลันโด รามอส เลขาธิการคริสตจักรแอดเวนติสต์ในเปรูกล่าว “สิ่งนี้สามารถรับรู้ได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่สำแดงในชีวิตของผู้คนนับพันที่กำลังเรียนรู้และจะยอมรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยชีวิตของพวกเขา นอกเหนือจากความมุ่งมั่นของอาสาสมัครหลายร้อยคนที่เราเรียกว่า ‘กิเดียน’ พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนพระคัมภีร์ทีละขั้นตอนแก่ทุกคนที่จะถวายตัวแด่พระเยซูเมื่อกองคาราวานแห่งความหวังผ่านไป” 

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีเมื่อเรามีส่วนร่วมในกอง

คาราวานแห่งความหวัง” บาทหลวง Melchor Ferreyra ประธานคริสตจักรในเปรูกล่าว “โปรแกรมนี้ช่วยให้คริสตจักรมิชชั่นมีอิทธิพลอย่างมากในเมืองต่างๆ ที่กองคาราวานจะผ่านไป นอกเหนือจากความคาดหวังที่เรามีในส่วนอื่นๆ ของเปรูและทั่วโลก”

โปรแกรมคาราวานจะรวมถึงการรักษาพยาบาลฟรี The Good Hope Clinic ซึ่งเป็นโรงพยาบาล Adventist ในเขตชานเมืองลิมา จะให้บริการเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพของพวกเขาเพื่อดูแลผู้คนหลายร้อยคนใน 24 เมือง

“มีแพทย์มากกว่า 10 คนที่ทุ่มเทให้กับงานนี้ และถือเป็นสิทธิพิเศษของเราที่จะได้เข้าร่วมใน ‘Caravan of Hope’” ดร. เฮมิเลียโน คอนเตรราส ผู้อำนวยการ Good Hope Clinic กล่าว

ความพยายามในการเผยแพร่ศาสนาครั้งใหญ่จะถ่ายทอดสดทุกคืนทางเครือข่ายโทรทัศน์ Red Nuevo Tiempo และเครือข่ายวิทยุ La Voz de la Esperanza Internacional ทั่วเปรูและละตินอเมริกา

โครงการคาราวานเผยแพร่ครั้งแรก เรียกว่า “กองคาราวานแห่งอำนาจ” เดินทางผ่านทะเลสาบตีตีกากาและภูมิภาคทางตอนใต้ของเปรูในเดือนกันยายน 2003 ความพยายามครั้งแรกทำให้ได้รับบัพติศมา 4,655 ครั้ง

credit : เว็บแท้ / ดัมมี่ออนไลน์